Fotografia analògica, revelat i marcs.
Càmera: Yashica FX-3.

Untitled

Untitled

Untitled

(els rius més profunds son sempre els més silenciosos)

Llicència de Creative Commons

Leave A Comment

Llicència de Creative Commons